mIRC Hazır Kodlar | Süper mIRC - Süper Script - Ücretsiz Sohbet Programları

mIRC Hazır Kodlar Arşiv

mIRC Hazır Kodlar Arşiv

YaRGuCi     19-11-18     Mirc Kodları     mIRC Hazır Kodlar Arşiv     9 Defa Okundu

mIRC Hazır Kodlar

Bu başlık altında tüm kısa mIRC Hazır Kodlar tek başlık altında toplanıp sizlere sunulmuştur.

İşinize yarayacak parça kodlar ve açıkalamaları sırasıyla vereceğim.

 

alias gir set %jp join | .enable #x | list
alias cık set %jp part | .enable #x | list
#x off
raw *:*:{
 if ($regex($numeric,^(32[2-3])$)) { 
  var %: = $regml(1) 
  $iif(%: == 322,$iif(%jp == join,%jp $2,$iif(!$regex($2,/^(#operhelp|#help)$/i),%jp $2)),$iif(%: == 323,.disable #x))
 }
}
#x end

 

Bu kod /gir şeklinde uygulandığında list-de çıkan tüm kanallara girmenize, /cık şeklinde uygulandığında #operhelp ve #help kanalları haric tüm kanallardan çıkmanıza yarar.

 

 

alias mjoin {
 if ($regex($1,/^#(\w)/i) && $regex($2,/^#(\w)/i)) {
  var %1 = 1,%2 = $iif($iif($nick($1,0) >= $3,$3),$3,$nick($1,0)) 
  while (%1 <= %2) { 
   $iif($nick($1,%1) !ison $2,sajoin $nick($1,%1) $2) 
   inc %1 
  } 
 } 
 else echo $color(info) -eat * /mjoin: Hatalı kullanım: /mjoin #INchan #OUTchan <number>
}

 

Bu kod bir kanaldan diğer bir kanala belirtilen sayıdaki kullanıcı taşımak için kullanılır. Gayet gelişmiş bir koddur.
Kullanım şekli: /mjoin #aktarılacak-kanal #aktarılan-kanal <kullanıcı-sayısı>
Not: <kullanıcı-sayısı> kısmı boş veya sallamasyon bir sayı yazılırsa tüm userları çekcektir.

 

 

on *:start: {
 if (!$window(@bilgi)) window -ak0 @bilgi
 var %e = echo 4 @bilgi,%c = $+($chr(3),1),%s = $token($readini($nopath($mircini),mIRC,host),2,58) 
 %e Server: %c $+ %s
 %e Aktif $+(nick,:,%c,$chr(32),$iif($me,$v1,Girilmemiş.))
 %e Yedek $+(nick,:,%c,$chr(32),$iif($anick,$v1,Girilmemiş.))
 %e IP $+(adresi,:,%c,$chr(32),$ip)
 %e $+(Tarih/saat,:,%c,$chr(32),$date - $time)
}

 

Bu kod scriptizi açtığınızda @bilgi penceresinde nick, yedek nick, IP adresi vb. bilgilerinizi görmenize olanak sağlar.

 

 

on *:snotice:*client connect*:{
 var %1 = 1 
 while ($read(bad.txt,%1)) { 
  if ($regex($9,/ $+ $v1 $+ /i)) { 
   inc %* 1 
   os raw svsnick $9 $+(user,%*,$r(0,999)) 0:0 
   break 
  } 
  inc %1
 }
}

 

Bu kod sunucuya giren kullanıcılara bad.txt dosyası içerisindeki kelimeleri tarayarak badnick kontolü yaparak, bulunan badnick’in rumuzunu user[random-sayı] şeklinde değiştirir.
Not: Bu kodu kullanabilmek için /os raw svsnick komutunu kullanabilmeniz gerekmektedir.

 

 

alias allkick { 
 if ($1) { 
  var %1 = 1 
  while (%1 <= $comchan($1,0)) { 
   if ($regex($nick($comchan($1,%1),$me).pnick,@|&|~|%) || $regex($usermode,A|a|N|C)) { 
    cs akick $comchan($1,%1) add $address($1,2) $2- 
    cs akick $comchan($1,%1) enforce 
   } 
   inc %1 
  } 
  var %2 %1 - 1 
  echo -at %2 kanalda akick uyguladınız.
 } 
}

 

Bu kod belirlediğiniz nicki ortak tüm kanallardan akick-e almanızı sağlar.
Kullanım şekli: /allkick <nick> <akick sebebi>

 

 

on !*:kick:#kanal: {
 hinc -m kick $nick 1 
 hsave -i kick kick.hsh 
 write kick.txt Saat: $time - Kick atan: $nick - Kicklenen: $knick - Sebeb: $1-
}
on *:text:*:#kanal: {
 if ($regex($1,/^!kick$/i) && $nick isreg #) {
  if ($hget(kick,$nick)) msg # Attığınız kick sayısı: $v1
  else msg # Kick uygulamamışsınız.
 }
 if ($regex($1,^!list$)) {
  var %1 = 1 
  while (%1 <= $lines(kick.txt)) { 
   msg # $read(kick.txt,%1) 
   inc %1 
  } 
 }
}
on *:start:{ 
 if ($isfile(kick.hsh)) { 
  hmake kick 50 
  hload -i kick kick.hsh 
 }
}

 

Bu kod belirtilen #kanal‘da atılan kick‘leri detaylı bir şekilde kick.txt dosyasına kaydeder ve yine belirtilen kanalda !kick komutunu uygulayan nicke ait bir kick-list kaydı varsa bu listeyi sıralar.
Kullanım şekli: !kick

 

 

chk { 
 var %1 = 1 
 while (%1 <= $hget(bad,0).item) { 
  if ($ialchan($+(*,$hget(bad,%1).item,*),$1,0) == 1 && >= 0) {
   hadd -m $1 $ialchan($+(*,$hget(bad,%1).item,*),$1,1).nick 1
  }
  else { 
   chk2 $1 $+(*,$hget(bad,%1).item,*) 
  } 
  inc %1 
 }
 echo $colour(info) $1 $timestamp $iif($hget($1,0).item >= 1,Bulunan badnick sayısı: $hget($1,0).item,Badnick bulunamadı.)
 echo $colour(info) $1 $timestamp Nickleri görüntülemek için: CTRL + F9 tuşuna basınız.
 echo $colour(info) $1 $timestamp $iif($regex($nick($1,$me).pnick,@|&|%|~),$iif($regex($usermode,a|A|N|C),Nickleri kanal'dan atmak için: F9 tuşuna basınız.),Kanaldan atma yetkiniz yok.))
} 
chk2 {
 if ($1 && $2) { 
  var %& = 1 
  while (%& <= $ialchan($2,$1,0)) { 
   hadd -m $1 $ialchan($2,$1,%&).nick 
   inc %&
  }
 }
}
cF9 {
 if ($hget($active)) seen $active 
}
seen { 
 var %t = 1,%tt 
 while (%t <= $hget($1,0).item) { 
  %tt = $addtok(%tt,$hget($1,%t).item,32) 
  inc %t 
 } 
 echo $colour(info) $1 $timestamp Tespit edilen badnickler: %tt 
}
F9 { 
 if ($hget($active)) bans $active 
 else diğer komut 
}
bans {
 var %- = 1 
 while (%- <= $hget($1,0).item) { 
  ban -k $1 $hget($1,%-).item 2 SEBEB. 
  inc %- 
 } 
 %// = %- - 1 
 echo $colour(info) $1 $timestamp Atılan nick sayısı: %// 
 hfree $1
}
badd { 
 $iif(!$1,echo -at Kelime girmediniz.,$iif($hget(bad,$1),echo -at $1 kelimesi listede.,hadd -m bad $1 1)) 
 hsave -i bad bad.hsh
}
bdel { 
 $iif(!$1,echo -at Kelime girmediniz.,$iif(!$hget(bad,$1),echo -at $1 kelimesi listede değil.,hdel bad $1)) 
 hsave -i bad bad.hsh
}
blist {
 window -Caldk0 +L @Bad-words 0 0 200 400 
 var %- = 1 
 while (%- <= $hget(bad,0).item) { 
  aline @bad-words $+(%-,-) $hget(bad,%-).item 
  inc %-
 }
}
on me:*:join:#:.ial on | who # | .timer 1 2 chk #
on *:start: {
 if ($isfile(bad.hsh)) { 
  hmake bad 50 
  hload -i bad bad.hsh 
 }
}

 

Badnick Tarama Kodu 

Kod neler yapar?

– Herhangi bir kanala girdiğiniz-de “bad” tablosuna eklemiş olduğunuz ve badnick niteliği taşıyan kelimeleri kanaldaki tüm kullanıcılarda arar.
– Bulunan sonuçları size /echo mesajı ile gösterir.
– Tarama sonunda f9 tuşuna basarsanız son taramaya yakalanan tüm nickleri kanaldan uzaklaştırır.
– /badd <kelime> şeklinde badnick listesine kelime ekleyebilirsiniz.
– /bdel <kelime> şeklinde badnick listesinden belirtilen kelimeyi silebilirsiniz.
– /blist komutunu kullanarak listeyi görebilirsiniz.
– CTRL + f9 kombinasyonunu kullanarak tespit edilen badnickleri görebilirsiniz.

Not: Kodları (aliases – ALT + D) kısmına ekleyiniz.

 

 

alias users {
 if ($active ischan) { 
  var %s = 1,%n 
  while ($nick($active,%s)) {
   %n = $addtok(%n,$v1,32) 
   inc %s 
  } 
  say $remove(%n,$me) $1- 
 } 
}

 

Bu kod kanaldaki herkeze seslenmek için kullanılır. Kodu kullanmak için herhangi bir kanal penceresinde; /users <mesaj> yapabilirsiniz.

 

 

on ^*:open:?:*:{
 if (%closed) { 
  inc $+(%,rumuz,$nick) 1 
  if ($($+(%,rumuz,$nick),2) = 1) { 
   msg $nick Özelim kapalıdır. Yazdıklarınız bana ulaşmamakta.
  } 
  return
 } 
}
menu channel,status,query {
 Özel aç/kapa
 .Özeli kapat:set %closed 1 | echo -ea -: Özeliniz konuşmaya kapatıldı. 
 .Özeli aç:unset %closed %*rumuz* | echo -ea -: Özeliniz konuşmaya açıldı.
}

 

Bu kod özelinizi açmaya/kapatmaya ve karşı kullanıcıya geri-bildirim yapmanıza olanak sağlar.

 

 

on !^*:join:#: {
 hadd -m # $nick $site 
 hsave -i # # $+ .chans
 if ($hfind(#,$site,0).data >= 2) { 
  var %s = 1,%q 
  while (%s <= $hfind(#,$site,0).data) {
   %q = $addtok(%q,$hfind(#,$site,%s).data,32) 
   inc %s 
  } 
  echo $color(join) # * Giriş: $nick $+($chr(40),$remove($address($nick,0),*,!),$chr(41)) $&
   - Önceki nickleri: $+($chr(40),$remove(%q,$nick),$chr(41)) 
  return
 }
}
on *:start:noop $findfile($mircdir,*.chans,0,.timer 1 0 hmake $token($nopath($1-),1,46) $(|,) hload -i $token($nopath($1-),1,46) $nopath($1-))

 

Bu kod kanala giriş yapan kullanıcının varsa daha önceki nicklerini giriş bilgisinde gösterir.
Not: Tüm veriler HD‘ye kaydolur ve açılışta yükletilir.

 

 

on *:text:!bilgi * &:#:.enable #n | ns auth $2 
#n off
on *:notice:*:?:{ 
 if ($nick == nickserv) { 
  msg #kanal $1- 
  .disable #n 
 }
}
#n end

 

Bu kod !bilgi nick olarak kullanıldığı zaman, kişinin auth-code bilgisini belirlediğiniz #kanal’a yansıtır.

 

 

on *:connect:.timer 0 1800 idlekntrl 1800
alias idlekntrl { 
 if ($idle >= $1 && !$away) {
  away AWAY-MESAJIN. 
 }
}

 

Bu kod 30 dakikada bir kendinize idle kontrolu yaparak, eğer idle süresi belirtilen süreyi (saniye cinsinden) geçmişse /away konumuna otomatik geçmenize yarar.

 

 

alias -l days return $replacecs($1,Monday,Pazartesi,Tuesday,Salı,Wednesday,Çarşamba,Thursday,Perşembe,Friday,Cuma,Saturday,Cumartesi,Sunday,Pazar)
alias -l idl return $replace($1-,Secs,$+($chr(32),Saniye),Sec,$+($chr(32),Saniye),Mins,$+($chr(32),Dakika),Min,$+($chr(32),Dakika),Hrs,$+($chr(32),Saat),Hr,$+($chr(32),Saat),Days,$+($chr(32),Gün),Day,$+($chr(32),Gün),Wks,$+($chr(32),Hafta),Wk,$+($chr(32),Hafta))
alias -l cnnt return $idl($duration($calc($ctime - $1)))
raw 317:*: { 
 echo -a * Bağlanış: $days($asctime($4,$+($chr(40),dddd,$chr(41) dd/mm/yyyy,) - HH:nn:ss))
 echo -a * Konuşmadığı süre: $idl($duration($3))
 echo -a * Bağlı olduğu: $cnnt($4) | haltdef
}

 

Bu kod kişiye whois çektiğinizde kişinin “bağlantı süresini, konuşmadığı süreyi, bağlantı zamanını” türkçe ve düzenli olarak gösterilmesine yarar.

 

 

alias slist .enable #r | who
#r off
raw *:*: {
 haltdef
 if ($numeric = 352) { 
  $iif(!$window(@slist),window -Cak0dl +L @slist 0 0 200 300) 
  if ($chr(35) !isin $2) { 
   inc %1 
   aline 5 @slist $+(%1,-,$6)) 
  } 
 }
 if ($numeric = 315) { 
  if ($window(@slist)) { 
   aline @slist $chr(160) 
   aline @slist Toplam: $+($chr(2),%1,$chr(2)) adet kullanıcı. 
  } 
  unset %1 
  .disable #r 
 }
}
#r end

 

Bu kod statusde bulunan nickleri ayrı bir pencerede(@slist) listemek ve işlevler yapmak için kullanılır. Kodu kullanmak için /slist yapmanız yeterlidir.

 

 

on *:snotice:*: {
 if (*client connect* iswm $1-) { 
  var %n = $+(",$9,"),%i = $remove($gettok($10,1,64),$chr(40)),%ip = $remove($gettok($10,2,64),$chr(41)) 
  $iif(!$window(@giriş/çıkış),window -nCk0 @giriş/çıkış) 
  echo -te @giriş/çıkış => Giriş: $replacecs(%n,",$+($chr(3),0,",$chr(3))) ! %i @ %ip 
 }
 if (*client exiting* iswm $1-) { 
  var %nn = $+(",$6,"),%ii = $remove($gettok($7,1,64),$chr(40)),%ipp = $remove($gettok($7,2,64),$chr(41)) 
  $iif(!$window(@giriş/çıkış),window -nCk0 @giriş/çıkış) 
  echo -te @giriş/çıkış <= Çıkış: $replacecs(%nn,",$+($chr(3),0,",$chr(3))) ! %ii @ %ipp 
 }
}
on ^*:hotlink:"*":@giriş/çıkış:return
on *:hotlink:*:@giriş/çıkış:gline $remove($1,") :sebeb.

 

Bu kod sunucuya giren/çıkan kullanıcıları ayrı bir pencerede (@giriş/çıkış) gösterir ve nicklerin üzerine tıkladığında sunucudan uzaklaştırmanıza yarar.

 

 

on !*:join:#:{ 
 if ($regex($nick(#,$me).pnick,@|&|~|%|(\+))) { 
  hadd -mu5 # $+(#,½,$nick) 1 
  if ($hget(#,0).item >= 4) {
   mode # +MR 
   msg # Kanal modları değişti vs. 
   var %1 = $v1,%2 = 1 
   while (%2 <= %1) { 
    ban -k # $removecs($hget(#,%2).item,#,½) 2 BAN SEBEBİ.
    inc %2 
   } 
  }
 }
}

 

Bu kod kanala 5 saniye içerisinde 4 veya fazlası giriş yapıldığında, giren tüm nickleri kanaldan banlar ve kanalın modlarını +RM yapar.

 

 

on *:text:!at* &:#: { 
 if ($regex($nick,/^(nick1|nick2|nick3)$/i)) { 
  var %s = 1,%q = $comchan($2,0) 
  while (%s <= %q) { 
   ban -k $comchan($2,%s) $2 BAN SEBEBİ.
   inc %s 
  } 
 }
}

 

Bu kod kanalda belirtilen nicklerden herhangi birisi (nick1, nick2 ve ya nick3) !at nick yaptığı zaman o kullanıcıyı bulunduğu tüm kanallardan uzaklaştırır.

 

 

on !*:join:#: { 
 if ($hmatch(#,$+($site,*),0) >= 2) { 
  kntrl # $site $nick 
 } 
 hadd -m # $+($site,½,$nick) 1 
}
alias kntrl { 
 var %1 1,%2 
 while ($hmatch($1,$+($2,*),%1)) {
  var %& = $gettok($v1,2,189) 
  if (%& != $3) { 
   %2 = $addtok(%2,%&,32) 
  } 
  inc %1 
 } 
 $iif($gettok(%2,2,32),echo $colour(join) -t $1 *** Bilgi: $3 nick'i daha önce; %2 nicklerinden giriş yaptı.)
}

 

Bu kod kanala giren nicklerin, daha önce hangi nick’lerden giriş yaptığını gösterir.

 

 

on *:snotice:*client connect*: {
 $iif(!$window(@giris),window -Cnak0 @giris) 
 echo $colour(info) -t @giris Giriş yaptı: $+($chr(40),$9,$chr(41))
}
on ^*:hotlink:(*):@giris:if ($left($1,1) == $chr(40)) return | else return
on *:hotlink:*:@giris:gline $remove($1,$chr(40),$chr(41)) :gline sebebi.

 

Bu kod sunucuya giren kullanıcıları ayrı sayfada gösterir (@giris). Ve o ayrı sayfadaki nick üzerine tıkladığınızda o kişiyi sunucudan uzaklaştırır (/gline)

 

on ^!*:join:#:haltdef | set %& # | .enable #j | userip $nick
#j off
raw 340:*: {
 haltdef 
 var %n = $gettok($2,1,61) 
 echo $colour(join) -t %& *** Giriş: %n $+($chr(40),$gettok($2,2,43),$chr(41)) 
 .disable #j
}
#j end

 

Bu kod kanala giren kullanıcıya /userip uygulayıp aynı kanalda gerçek IP’sini göstermeye yarar. Bunu yapabilmek için IRCop flaglarına sahip olmalısınız.

 

 

on *:snotice:*: { 
 if *client connect* iswm $1- { 
  var %s = $remove($gettok($10,2,64),$chr(41)) | hadd -m ip $+($9,½,%s) 
  if $hmatch(ip,$+(*,%s),0) >= 2 {
   var %q 1,%qq,%qqq = $gettok($hmatch(ip,$+(*,%s),1),2,189) 
   while %q <= $hmatch(ip,$+(*,%s),0) { 
   %qq = $addtok(%qq,$gettok($hmatch(ip,$+(*,%s),%q),1,189),44) 
   inc %q 
  } 
  echo -at Bilgi: %qqq adresiden bağlantı kuranlar: %qq } 
 } 
 if *client exiting* iswm $1- { 
  if ($hmatch(ip,$+(*,$remove($gettok($7,2,64),$chr(41))))) hdel ip $v1 
 }
}

 

Bu kod sunucuya giren kullanıcının IP adresine bakarak clone/klon taraması yapar ve bu tarama sonuçlarını /echo komutu ile aktif ekrana yansıtır.

 

 

on *:rawmode:#belirtilen-kanal: {
 if $left($1,1) = $chr(43) && $regex($right($1,-1),a|o|h) { 
  sajoin $2 #belirtilen-kanal2
 }
}

 

Bu kod belirtilen kanalda op/sop/halpfop vs. olan kullanıcıları belirlediğiniz diğer kanala otomatik /sajoin-lemeye yarayan koddur.

 

 

alias -l bn { 
 var %s = 1 
 while ($read(badnick.txt,%s)) { 
  if $+(*,$v1,*) iswm $2 { 
   hinc -m bn nk 1 
   ban -k $1 $2 2 sebeb. 
   break 
  } 

  inc %s 
 } 
}
alias tara {
 $iif($hget(bn),hfree bn) 
 echo -ae Badnick taraması başlatıldı. 
 var %1 = 1 
 while ($nick($active,%1)) { 
  bn $active $v1
  inc %1 
 } 
 echo -ae $active Toplam $+($chr(40),$iif(!$hget(bn,nk),0,$hget(bn,nk)),$chr(41)) badnick atıldı. 
}

 

Bu kod herhangi bir kanal penceresinde /tara komutunu uyguladığınızda, badnick.txt dosyasındaki verileri kanal rumuzlarının içinde tek tek arar. Arama işlemi sırasında yakalanan nickleri kanaldan uzaklaştırır ve işlem tamamlandığında kaç adet badnick-in atıldığını size yansıtır.

 

 

on *:snotice:*client connect*: {
 if ($left($9,-2) = $remove($gettok($10,1,64),$chr(40)) && $remove($11,[,]) = $left($9,-2)) { 
  gline $9 sebeb. 
 }
}

 

Bu kod sunucuya giren kullanıcının ident, nick ve fullnamesi birbirinin aynısı ise sunucudan gline ile uzaklaştırmak için yazılmıştır.

 

 

on *:join:#:if ($nick = $me) inc -eu2 %k
on *:text:*:?: {
 if %k {
  var %1 = $1-,%2 = 1 
  while $comchan($nick,%2) { 
   ban -k $v1 $nick 2 Yasaklı kelime: %1 
   inc %2 
  } 
 } 
}

 

Bu kod herhangi bir kanala girdiğinizde eğer 2 saniye içerisinde özelinize yazan olursa, bulunmuş olduğunuz tüm kanallardan banlamak için yazılmıştır.

 

 

menu @log {
 dclick:$iif($mouse.lb,logs $active $1,return) 
}
on *:keydown:@log:46: {
 var %1 = $sline(@log,1),%2 = $sline(@log,1).ln 
 if (%1) $iif($input(%1 log'unu silmek istediğiniz'den eminmisiniz?,y,Uyarı) = $true,sil %1 %2,halt)
}
alias logoku { 
 $iif(!$window(@Log),window -aCl15 @Log) 
 if $findfile($logdir,*,0) != 0 { 
  $findfile($logdir,*,0,aline -l @Log $nopath($1-)) 
 } 
}
alias logs { 
 var %1 = 1,%2 = $lines($+($logdir,$sline(@log,1))),%3 = $sline(@log,1) 
 loadbuf -rp @log $shortfn($logdir $+ %3) 
}
alias sil .remove -b $shortfn($+($logdir,$1)) | window -c @log | logoku

 

Bu kod varolan tüm logları mIRC Custom(@log) penceresinde list şeklinde listelemenize, okumanıza ve silmenize yarayacaktır. Çok hızlı çalışmakla beraber basit bir arayüze sahip işlem yapmak isterseniz, gayet uygundur.

Kod kullanımı: /logoku
Belirtilen logu açmak için, listdeki loglara çift tıklayın.
Sectiğiniz logu silmek için listedeki loga tıklayıp, DEL tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

 

 

on *:voice:#help: {
 if ($nick == $me) $+(.timer,$vnick,_voice) 1 60 ban -k # $vnick 2 sebeb.
}
on *:text:*:#help: {
 if ($timer($nick $+ _voice)) $+(.timer,$v1) off
}

 

Bu kod #help kanalında voice verdiğiniz bir kullanıcı eğer 60 saniye içerisinde herhangi bir veri yazmazsa kullanıcıyı kanaldan banlar.

 

 

on *:snotice:*did a /whois on you*: {
 inc %1 
 $iif(!$window(@whois),window -lCb @whois,aline 2 @whois $+(%1,-) $2 whois çekti.)
}

 

Size whois çeken kullanıcıları aynı bir pencerede(-l) listeleyen(aline) kod.

 

 

on *:join:#belirtilen-kanal:userip $nick
alias iptara { 
 if $hget(kayıt) { 
  var %o = 1 
  while %o <= $hget(kayıt,0).item { 
   if $gettok($hget(kayıt,%o).item,2,189) == $1 && $gettok($hget(kayıt,%o).item,1,189) != $2 { 
    $iif(!$window(@sonuc),window -nCbsa @sonuc) 
    echo -te @sonuc Bilgi: $gettok($hget(kayıt,%o).item,2,189) IP adresin'den daha önce; $gettok($hget(kayıt,%o).item,1,189) nick'i ile giriş yapıldı. 
   } 
   inc %o
  } 
 } 
}
raw *:*: {
 haltdef
 if ($numeric = 340) {
  set %ip $gettok($2,2,64) 
  who +h $gettok($2,2,64) 
  hadd -m kayıt $+($gettok($2,1,61),½,$gettok($2,2,64)) 
  iptara $gettok($2,2,64) $gettok($2,1,61) 
 }
 if ($numeric = 352) {
  hadd -m nick $6 1 
 }
 if ($numeric = 315) {
  var %& = 1,%&& 
  while %& <= $hget(nick,0).item { 
   %&& = $addtok(%&&,$hget(nick,%&).item,32) 
   inc %& 
  } 
  $iif(!$window(@IP),window -nCbsa @IP) 
  echo -t @IP Bilgi: %ip adresin'den bağlantı kuranlar: %&& 
  unset %ip 
  hfree nick 
 }
}

 

Belitilen kanala giren kullanıcıların IP numaralarını işleme alarak, daha önce sunucuya girip/girmediği gösteren detaylı bir kod.

 

 

menu channel {
 Loglar menüsü
 .# logu:kanal #
 .Özel logları:falan $$?="Log'unu okumak istediginiz nick'i giriniz:"
}
alias falan {
 if $findfile($logdir,$+($1,*),0) >= 1 { 
  var %1 = $v1
  $iif($input(Aradığınız nick için %1 adet veri bulundu açmak istiyormusunuz?,w) == $false,halt)
  var %2 = 1,%3 = $findfile($logdir,$+($1,*),0) 
  while %2 <= %3 { run $findfile($logdir,$+($1,*),%2) | inc %2 }
 }
 else { 
  var %/ = $1,%½ = $left($1,1)
  $iif($input(Aradığınız %/ nick'i için uygun kayıt bulunamadı. %½ harfi ile başlıyan loglar listelensinmi?,w) == $false,halt)
  echo -at $left($1,1) ile başlıyan loglar sıralanıyor.
  echo -at $findfile($logdir,$+($left($1,1),*),0,echo -at $gettok($1-,$numtok($1-,92),92)) 
 }
}
alias kanal {
 if $findfile($logdir,$+($1,*),0) >= 1 {
  var %1 = $v1, %% = $1
  $iif($input(Aradığınız %% kanal'ı için %1 adet veri bulundu açmak istiyormusunuz?,w) == $false,halt)
  var %2 = 1,%3 = $findfile($logdir,$+($1,*),0) 
  while %2 <= %3 { 
   run $findfile($logdir,$+($1,*),%2) 
   inc %2 
  }
 }
 else { 
  var %& = $1 
  $input(%& kanal'ı için herhangi bir kayıt bulunamadı,ohud,UYARI,) 
 }
}

 

Bu kod kanal veya özel loglarını aramak/okumak vb. işlemler için yazılmış detaylı bir snippet-dır.

 

 

on *:text:*:?: {
 inc -e $+(%,t,$nick) 
 if $($+(%,t,$nick),2) == 1 { 
  .enable #u 
  .who $nick 
 } 
 else {
  var %1 = 1,%2 = $lines(kufur.txt) 
  while %1 <= %2 { 
   if $+(*,$read(kufur.txt,%1),*) iswm $1- && $hmatch(nick,$nick) {
    var %p = $nick 
   } 
   inc %1 
  } 
  var %s = 1,%ss = $comchan($me,0) 
  while %s <= %ss { 
   if $nick ison $comchan($me,%s) { 
    ban -ku900 $comchan($me,%s) %p 2 BAN SEBEBİ.
   } 
   inc %s 
  } 
 } 
}
#u off
raw *:*: { 
 if $numeric == 352 { 
  if r !isincs $7 { 
   haltdef 
   hadd -m nick $6 1 
  } 
 } 
 if $numeric == 315 {
  haltdef 
  .disable #u 
 } 
}
#u end

 

Bu kod özele yazan nick kayıtlı değilse ve kufur.txt dosyasından herhangi bir kelimeyi kullandıysa, tüm kanallardan banlamak için kullanılır.

 

umarım alıntı yaptığım parça kodlar işinize yarar.

Etiketler

Sende Paylaş:  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?SupermIRC.Com

Sitemiz insanların sohbet edip günlük hayatlarındaki boş zamanları sanal ortamda sosyalleşerek yeni insanları tanımaları için kurulmuştur

Sosyal Medya

Sizde hemen takip edin!

© Copyright 2018 - Tüm hakları saklıdır. Supermirc.com - Ortam Sohbet Odaları Projesidir.